vizioni October 13, 2021

Një 79-vjeçare në në Leicestershire të Britanisë u dë n ua me 1 muaj b ur g pasi in jo roi parala jm ërimet për një “fushatë ur.re  jtje,je” ndaj fqinjit të saj..

Kathleen Neal, 79 vjeç, shpesh ka spër k atur me i laç për barërat e këqija bimët e fqinjes së saj dhe ka derdhur ur in ë përmes gardhit.

Fushata e saj e fri kë si mit duke përfshirë thirrje të shumta telefonike me një numër të paregjistruar, ka vazhduar me vite.

Kamerat e sigurisë kapën gruan e moshuar, duke rr ëz uar vazot me lule të fqinjes.

V .i k t i ma e saj, Susan Brookes, ka thënë më parë se Neal ka be r tit ur në vijimësi duke u kërkuar të ktheheshin andej nga kishin ardhur

Çmimet e shtëpive në këtë zonë janë mesatarisht 400,000 paund.

Ajo i njo roi një ofertë të ‘shansit të fundit’ nga një gj yk a të e qarkut vitin e kaluar dhe u thirr përsëri në Gj yk at ën e Qarkut të Nottingham, të hënën duke u a.k u zu ar për nëntë shkelje të reja.

Një ur d hër i autoriteteve ndaj gruas në vitin 2016, nuk ndryshoi sjelljen e saj. Kjo u p asu a nga d ën .im e financiare, përfshirë një g jo bë prej 3500 paund lëshuar në gusht 2017.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*