vizioni October 13, 2021

Ndër gjërat që një prind i ri vu a n në momentin kur bëhet me fëmijë janë edhe dhi mb jet e shpinës për shkak të peshës që mban apo edhe për faktin se shtohen imp enj imet dhe ng ar ke sat edhe me punët e shtëpisë.

Gjithë ata përkulje dhe ngritje, nga mëngjesi në darkë për të mbledhur në fund të ditës rrëmujën e shka ktuar nga fëmija është një aktivitet jo pak i lod h s hëm për një prind të ri. Atëherë, kush mund të faj ë on te një baba dinak i cili gjeti një mënyrë të frytshme si të pë rf ito ntë pak masazh nga fëmija e tij vetëm falë lojës.

Ken Kaëamato postoi një video të djalit të tij duke bërë pikërisht këtë, të gjitha falë bluzës të tij dhe një tren lodrash.

Në pamje, ne shohim Ken, një inxhinier i softuerit Google nga Japonia i shtrirë në dysheme ndërsa djali i tij drejton lodrën lart e poshtë shpinës së babait të tij në një lëvizje masazhi.

Modelet e trenit të bluzave sportive janë një shpikje vërtet shumë kreative. Ndërkohë një uebfaqe kineze po shet në masë bluza të tilla dhe kushdo mund të p ër fi t ojë nga bujaria e krijuesve. A funksionon?

Shikoni videon:

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*