vizioni September 2, 2021

Një grup të rinjsh francez, janë duke u konsideruar si he ronj në zonën e tyre, pasi shpëtuan një familje nga zja rri që i kishte përfshirë banesën. Në videon që ilustrohet edhe në vijim, disa të rinj në qytetin e Nantes duke e vendosur veten në formën e një “shkalle”, shpëtojnë familjen që ndodhet në rr ëzik. Fillimisht ata shtruan dyshekë në hapësirën me bar në anë të banesës, në mënyrë që foshnja 6-muajshe e çiftit që jetonte në atë apartament, të mos dëm tohej gjatë hedhjes.

Një nga të rinjtë e përfshirë në shpëtim, Tahmid, i tha mediave të huaja se vendimi për të hedhur foshnjën nga ballkoni ishte “zgjidhja e fundit e mundshme”. Zj arri u përhap edhe në banesa të tjera në ndërtesë, ndërsa zja rrfikësit shpëtuan disa persona të tjerë.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*